Благославление Зататуштры 1dahmô ahmi âfrî-vacå, [paiti-aoxta zarathushtrô puthra kava vîshtâspa,] hvarenanghå me sadhayehi, âat aoxta zarathushtrô kavôish vîshtâspahe, âfrînâmi tava nara danghu-paiti vohu-jîti us- jîti darekhem-jîti, jaite te narãm, jaite te nâirikãm, jaite te puthra us-zhayåñte tanu-kereta.2aêva te bavâhi ýatha jâmâspô, uta âfrînem kerenavât ýatha danghêush vîshtâspâi, sevishtô